Istraži

Što je 3D printanje?

3D printanje ili aditivna proizvodnja je proces izrade trodimenzionalnih čvrstih objekata iz digitalne datoteke.

Izrada 3D printanog objekta postiže se pomoću aditivnih procesa. U procesu dodavanja objekt se stvara postavljanjem sukcesivnih slojeva materijala dok se ne stvori objekt. Svaki od tih slojeva može se vidjeti kao tanko narezan vodoravni presjek eventualnog objekta.

3D printanje je suprotno od subtractive proizvodnje koja je izrezivanje/izdubljivanje komada metala ili plastike s npr. glodalicom.

3D printanje omogućuje izradu složenih (funkcionalnih) oblika koji koriste manje materijala od tradicionalnih metoda proizvodnje.

Gdje se 3D printanje koristi?

U posljednjih nekoliko godina, 3D printanje je dovoljno razvijeno da obavlja ključne uloge u mnogim aplikacijama, od kojih su najvažnije:

  • Proizvodnja prototipa
  • Medicina
  • Arhitektura
  • Umjetnost i Dizajn

Neke tvrtke čak koriste 3D pisače za stvaranje više 3D pisača.

U trenutnom scenariju, možemo vidjeti procese 3D ispisa koji konačno dostižu svoj puni potencijal, a trenutno se koriste u proizvodnoj i medicinskoj industriji, kao i u sociokulturnim sektorima koji olakšavaju 3D ispisivanje da postane uspješna komercijalna tehnologija.

3D printer se pokazao od velike pomoći u industriji. Moguće ga je koristiti za izradu novih prototipova pomoću kojih inženjeri mogu vidjeti svojstva i funkcionalnost tih prototipova na “živim” primjerima.

U medicini se koristi za izradu medicinskih pomagala, kao npr. protetska ruka ili medicinska oprema.

3D printer se odlično uklopio u arhitekturu, točnije arhitekti su uvidjeli veliki potencijal u 3D ispisima, jer pomoću printera mogu u kratkom vremenu napraviti makete projekata građevinskog zemljišta, poslovnog prostora , naselja čak i izgradi maketa cijelog grada u umanjenom mjerilu.

U dizajnu, pogotovo u obućarstvu, koriste se 3D printerom za ispis prototipa novih cipela pogotovo u dizajnerskim sferama gdje se izrađuju nove “futurističke” cipele i pomoći 3D printera može se provjeriti funkcionalnost i kvaliteta, a od puno većeg značaja je utvrđivanje nedostataka i nadogradnja modela koja je ekonomski puno prihvatljivija.