Projekt: Razvoj i komercijalizacija 3D printera

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Razvoj i komercijalizacija 3D printera
Prijavitelj: 5 W TECHNICAL SERVICES d.o.o.

5 W TECHNICAL SERVICES d.o.o. je potpisao Ugovor o dodijeli bespovratnih potpora

5 W Technical Services d.o.o. je 23. listopada 2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj i komercijalizacija 3D printera“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 • Nositelj projekta: 5 W Technical Services d.o.o.
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.338.800,00 kn
 • EU sufinanciranje projekta: 1.009.440,00 kn
 • Razdoblje provedbe: 01. listopada 2017. do 01. travnja 2019. godine
 • Voditelj projekta: Jelena Bogović, jelena@5wts.xyz

KRATKI OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je razviti inovativni 3D printer hrvatskog podrijetla koji će konkurirati cijenom i tehničkim karakteristikama europskim proizvodima iz razloga što je posebnost inovacije smanjenje pokretne mase i ubrzanje ispisa.

Inovativni 3D printer će na taj način doprinijeti sektoru razvoja, istraživanja i inovacija.

Također je cilj projekta isti komercijalizirati kako bi se osigurala troškovna efikasnost, produktivnost i profitabilnost te tim ostvarenjima postati konkurentno poduzeće na tržištu. Projekt ima i pozitivan ekološki utjecaj zbog korištenja recikliraju

ih repromaterijala te u procesu kreiranja objekata upotrebom 3D printera, nema otpada.

Projekt čine sljedeći elementi

 1. Ulaganja u instrumente i opremu
 2. Ulaganje u ljudske resurse nastalo projektom
 3. Prilagodba i dovršetak inovacije
 4. Dizajn proizvoda
 5. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom
 6. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 7. Operativne marketinške aktivnosti
 8. Promidžba i vidljivost
 9. Upravljanje projektom i administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Razviti i komercijalizirati 3D printer inovativnog karaktera
 • Osnažiti poziciju poduzeća na tržištu
 • Ojačati ljudske kapacitete novim zapošljavanjem i očuvanjem radnih mjesta
 • Povećati ulaganje u inovacije, istraživanje i razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost 5 W Technical Services d.o.o.